WORKSHOP

2017/05/21

Banner making / demonstration OSLO

Filed under: Oslo,Workshops — Tags: , — Nica @ 19:34

Link to Facebook event Banner Making

Link to Facebook Demonstration

Link to Facebook event boycott

Link to radar OSLO

 

STOPP HATPRATET, IKKE LA DET FÅ SLIPPE TIL I OSLO SENTRUM! BOIKOTT ELDORADO!

Dette er saken:

Lørdag 27.mai skal den ledende østerrikske høyreekstremisten Martin Sellner snakke på Eldorado bokhandel. Sellner er talsmann for “Identitäre Bewegung”, en nyfascistisk bevegelse kjent som “identitære” på norsk. Sellner var tidligere klassisk nynazist, men har nå pakket inn ideene sine i et mer ullent språk og byttet ut “hvit makt”-rock med glatte YouTube-videoer og kreative stunts. Men under er innholdet det samme. De identitære knyttes også gjerne til “Counter-Jihad”-bevegelsen som altså er idegrunnlaget til Anders Behring Breivik.

Eldorado er godt kjent med innholdet på møtet, men synes likevel det er en god ide å slippe til denne typen innledere i sitt lokale. De ønsker en “fri og åpen debatt”. Akkurat hvordan debatten skal bli fri og åpen når premisset er at Europa må gjennomføre en etnisk rensing for å “reddes” har de ikke svart på.

Vi ønsker ikke denne typen hatprat, og oppfordrer alle til å være med å legge press på Eldorado for å stoppe dette møtet.

– Organisjoner som har planlagt arrangement bør flytte møtene sine vekk fra Eldorado for å ikke være med å gi legitimitet til høyreekstreme møter

– Forlag bør droppe markedsføringsavtaler og annet direkte samarbeid med Eldorado.

– Bokelskere bør kjøpe bøkene sine andre steder.

Spørsmål og svar:
– MEN HVA MED YTRINGSFRIHETEN?
Ytringsfrihet er en bra ting, det betyr at du ikke havner i fengsel for å mene upopulære ting. Men ytringsfriheten forplikter ingen til å stille lokaler for hatprat som dette er. Ved å stille lokaler til rådighet så bidrar man direkte til fascistisk organisering. Det kan man velge å la være med.

En fri og åpen debatt er også et gode, men hatprat er et direkte hinder for en fri og åpen debatt. Det utelukker de som er rammet ikke bare fra å delta i debatten om seg selv, men hindrer dem også aktivt fra å delta i andre debatter. Og akkurat som vi ikke trenger en fri og åpen debatt om hvorvidt jorden er flat eller om den er 6000 år gammel, trenger vi ikke en åpen debatt på rasistiske premisser. De identitæres premiss er at europeisk kultur er truet og den bare kan reddes hvis vi kaster ut alle med ikke-europeisk bakgrunn, det som i praksis vil være etnisk rensing.

– BURDE IKKE ELDORADO FÅ SVARE FOR SEG?
Vi har snakket med dem, men ikke fått svar. Om Eldorado dropper arrangement så dropper vi boikotten.

– HVORFOR PÅSTÅR DERE AT IDENTIÆRE ER FASCISTER OG RASISTER?
En kort sammenligning av klassiske rasistisk ordbruk og identitæres begreper forklarer dette ganske greit:
* Det identitære begrepet “etno-pluralisme”:
Identitære hevder at de er for mangfold og ikke er rasister, men grunnideen om “etno-pluralisme” er at man skal ha etnisk mangfold ved at alle holder seg på samme sted. Eller som klassiske rasister ville sagt det “Ett folk – ett land”, eller “Norge for nordmenn”, eller det sør-afrikanske “apartheid”.
* Begrepet “remigrasjon”:
En fin måte å si at alle innvandrere skal reise hjem igjen på. Som en klassisk rasist ville sagt det “Pakis – go home”
* begrepet “identitær”:
Identitære hevder ofte de ikke er rasister, men de vil forsvare “identiteten til hvite europere” mot muslimer og andre ikke-europiske innvandrere.

Lenker om identitære:
– Sak om Martin Sellner og de identitære i The Economist: http://www.economist.com/news/europe/21709986-france-austria-identitarian-movement-gives-xenophobia-youthful-edge-meet-ib
– “Identitærene kjem” i Humanist: https://humanist.no/2014/11/identitaerane-kjem/


 

The leading Austrian right wing extremist Martin Sellner will be speaking at the Eldorado bookstore in Oslo on saturday the 27th of May. Sellner is the spokesperson for the “Identitäre Bewegung” a neo-fascist movement known as “identitarian” in english. Sellner is a formerly classical neo-nazi, but has now polished his ideas with bigger words and gone from “white power”- rock to slick youtube videos and creative stunts, but below the suface the content ramains the same. The identitarians are often associated with the “Counter-Jihad” movement, the base of Anders Behring Breivik’s ideology.

Eldorado is very familiar with the content of this event, but still think it’s a good idea to let Sellner into their locals. They say they want a “free and open debate”, but how can a debate be free and open when the entire premise is that Europe needs to be ethnically cleansed to be saved. They’ve yet to answer us on this.
We do not want this kind of hate speech and encourage you all to put pressure on Eldorado to stop this event from happening.
-Organizations that have events planned at Eldorado should cancel or move their events away from Eldorado to prevent giving legitimazy to fascist or otherwise right-wing extremist speakers and events.
-Publishers should drop marketing deals and any other direct involvement with Eldorado.
-Booklovers should buy their books elsewhere.

FAQ:

-BUT WHAT ABOUT FREEDOM OF SPEECH?
Freedom of speech is a good thing, it means you won’t be put in jail for having unpopular opinions, but freedom of speech doesn’t mean you can’t be denied a platform to spread hate-speech like in this instance. By giving room for events like this you are directly enabling fascist organizing.
Free and open debate is another good thing, but that and hate speech are inherently incompatible. It’s not only preventing the affected from participating in the actual debate, but also other debates. And just like we don’t need a free and open debate on whether the earth is flat or if it’s 6000 years old, we really don’t need a debate on racist premises. The identitarian’s premise is that the European culture and identity is threatened, and can only be saved by deporting everyone from a non-european background, which in practice would be ethnical cleansing.

– SHOULDN’T ELDORADO GET A CHANCE TO ANSWER?
We have spoken to them, but recieved no answer. If Eldorado drops the event we’ll drop the boycott.

– WHY DO YOU CALL THE IDENTITARIANS RACISTS AND FASCISTS?
A quick comparison between classic racist rethoric and identitarian phrases summarises this pretty easily
* The identitarian phrase is “ethnopluralism”:
Identitarians claim to be pro-diversity and not racists, but their ideology of “ethnopluralism” is based on the idea of a diverse society where everyone stays in the same place and cultures don’t mix, or how classical racists would put it “one people – one country” or “Norway for Norwegians”
Phrase: “remigration”:
A nice way to say that all immigrants should return to their place of origin or like a classic racist would say “go back to where you came from”
* Phrase: “Identitarian”:
Identitarians often claim to be against racism, but their goal is to defend the “identity of white europeans” against muslims and non-europeans.

Links about identitarians:
– The Economist article on Martin Sellner and the identitarians: http://www.economist.com/news/europe/21709986-france-austria-identitarian-movement-gives-xenophobia-youthful-edge-meet-ib


 

يوم السبت الموافق ال٢٧ من مايو سيتحدث احذ زعماء اليمين المتطرف النمساوي مارتن بالمر في مكتبه “الدورادو” في أسلو. و يعتبر بالمر المتحدث الرسمي لحركة” Identitäre Bewegung” ” ، و هي حركه نيو فاشيه  تعرف باسم الإدينتيتاريان, أوidentitarian  بالإنجليزيه. و قد كان بالمر احد مناهضي النيو نازيه في أوروبا، حتي غير من توجهاته و توسع من مفهوم “سيادة البيض” إلي عالم الyoutube  و الحيل الذكيه. و لكن يبقي بالمر تحت هذا الغلاف مؤيدا لنفس الأفكار الفاشيه. و قد تعلقت حركة الأيدنتتاريان بالحركة المناهضة للجهاد الإسلامي، التي أسس عليها أندريس بهرينج بريفيك أيديولوجيته.

ورغم إدراك إالدورادو بمحتوي كلمه بالمر، إلا انهم يعتقدون ان ضمه لصفوفهم فكره سديده. و رغم انهم يزعمون انهم يطمحون  في حوار “حر و مفتوح”، فكيف لحوار ان يكون حرا أو مفتوحا إذا بني علي حتميه الإبادة العرقية لغير الآريين في أوروبا. لهذا السؤال لم نجد رد.

نحن نطالب بمنع ذلك النمط من الكراهيه الفكريه و نحثكم علي الضغط عي مكتبه إلدورادو لإيقاف الحدث.

– علي الشركات التي نظمت احداثها في إلدورادو ان تلغي الأحداث أو ان تغير من مكانها. وهذا  لسحب الشرعية من الفاشيين و المنتمين لليمين المتطرف.

-علي الناشريين مقاطعة المكتبة و إيقاف صفقات الدعاية و قطع أي صله بالمكتبة.

-علي محبي الكتب شراء النصوص من مكتبات أخرى.

أسئلة:

= و لكن ماذا عن حرية التعبير؟

حرية التعبير شئ مهم، وهي  تحمي أصحاب الأفكار غير التقليدية من السجن. و لكن تلك لحريه لا تعني انه ليس من الممكن سحب منبر لنشر الكراهية ضد قطاع من الناس كما في حاله بالمر. السماح لهذه المناسبات بالحدوث هو سماح وتمكين للفكر الفاشي.

الحوار الحر و المفتوح شيء آخر مهم، و لكنه يتعارض موضوعيا مع الحوار المناهض للكراهيه. فهو مبني على منع القطاع المتأثر من الحوار من المشاركة في الحوار نفسه، ومن  المحاورة بشكل عام! وبما  أننا لا نحتاج الى حوار عن بيضوية الأرض، أو عن عمر الأرض، فنحن أيضا لا نحتاج الي حوار علي أسس عنصريه. فأنصار حركة الإيدينتتاريان يعتقدون أن الثقافة الأوروبية تحت التهديد وأن  الطريقة الوحيدة لإنقاذها هي ترحيل كل الغير أوروبيين، و هو ما يعتبر ممارسة عملية للتطهير العرقي.

=وماذا عن حق إالدورادو في الرد

لقد راسلنا الدورادو عدة مرات ولم  يردوا. إذا قرروا الغاء الحدث سنلغي المقاطعة.

=ولكن لما تتهمون حركة الأيدنتتاريان بالعنصرية و الفاشية؟

مقارنه سريعة بين الخطاب التقليدي العنصري و خطاب الأيدنتتاريان الحالي سيوضح الصورة تماما.

الخطاب الإيدنتتاري هو شموليه عرقيه:

الإيدنتتاريين يزعمون دعمهم لتعدد الأعراق و لكن أيديولوجيتهم تعتمد علي أساس مجتمعي حيث لا تختلط الأعراق و حيث يلتزم كل عرق ببلد موطن وحيد. وهو ما يسميه العنصريين التقليديين ” وطن واحد.. لشعب واحد” أو بشعارات ك”النرويج للنروجيين”

مصطلح “إعاده التهجير”:

هو طريقه أقل حده للمطالبة بإعادة المهاجرين و اللاجئين الى مواطنهم. أو كما يقال في الخطاب العنصري التقليدي “عودوا مما جئتم”.

مصطلح “الأيدنتتاريان”

تزعم حركه الأيدنتتاريان انها غير عنصريه، و لكن هدفها المعلن الدفاع عن الهويه الأوروبيه البيضاء في وجه المسلمين و غير الأوروبيين.

روابط عن حركة الأيدنتتاريان

مقال في ال Ecnonomist عن الحركه:

http://www.economist.com/news/europe/21709986-france-austria-identitarian-movement-gives-xenophobia-youthful-edge-meet-ib

2017/05/11

ZINE MAKING WORKSHOP OSLO

Filed under: Typewriter Society,Workshops — Tags: , — Nica @ 19:12
come make a zine together, talk about why we make zines, put some typewriters back in use, fix them, listen to punk, complain about the world, draw, write some stupid dark poetry and make some new friends.
refreshments available
bring typewriters! broken ones as well, we can fix them. bring old toothbrushes for cleaning.
old magazines, brochures, maps etc for collages………….
brought to you by amsterdam based –diy workshop–

 

2017/04/24

Photo exhibition: Decay in Amsterdam

Filed under: Amsterdam,Workshops — Tags: , — Nica @ 14:34

A series of photos of decayed houses in Amsterdam, made by Renzo Gerritsen.

http://www.rg-fotografie.com/

We want to raise awareness about alternative solutions to housing shortage and decaying of our historical buildings and monuments. The tourist industry is rapidly burying Amsterdam’s lesser profiled history and cultures; we want to invite you to come celebrate the squatting culture, as it has been a great foundation of what makes our city so interesting today.

Talk by Rianne de Beer Saturday 5pm:

Understanding value of cultural heritage

It is challenging to dictate value of cultural heritage on shared grounds. The significance of value in cultural heritage is grown, composed and forced by a complex system that seems to change its rules with every attempt to describe it. How can cultural value form a voice without exclusion? And how can the cultural voice of value be articulated vs. monetary value depicting personal property? If we want to preserve cultural heritage, whose value is it that we want to preserve? The discourse on these issues will be assessed and unveiled for debate during this event.

Rianne de Beer has a bachelor degree in cultural studies with a minor in restoration and conservation of cultural heritage. She is an assistant conservator of historical archives and paper objects and is concerned with archives from early colonialism to modern warfare.

Our Plans <3

2017/03/10

diy workshop: SEWING and SCREEN PRINTING

Filed under: Workshops — Tags: , — Nica @ 22:34

for more info, email: diyworkshop(at)riseup.net

2016/08/02

DIY Photography Semester

Filed under: Amsterdam,Workshops — Tags: , , — Nica @ 13:06

14571949_1037990559632284_1686361264_o

DIY-PHOTOGRAPHY-SEMESTER

DIY Photography Semester

Sundays:
___________August 28th
Introduction to DIY Photography
Learn to experiment with organic light sensitive substances, and the concept behind chemicals in developing photographs.
___________September 11th
Make your own pinhole camera and develop negatives.
___________September 25th

Go on the streets and and make a camera out of the garbage you find.

[only 8 spots available, so please email diyworkshop@riseup.net to sign up]

Saturday:
___________October 15th
Final Exhibition party
Experimntal Photography Workshops
Doors 17:00

BANDS:
20:00>> Capsular
https://capsular.bandcamp.com/
21:00>> Suzewind
http://suzewind.com/

OFF FACEBOOK RADAR

 

ZINE: PAGE W/ PDF LINKS

 

2016/07/04

FLUFF Fanzine Tent 2016

Filed under: Workshops — Tags: , — Nica @ 12:51

FLUFF FANZINE

 

FLUFF FANZINE TENT

>Zine making workshops

Come by and contribute to the Fluff Fanzine
with an article, band interview, photo, drawing, or fill out our questionnair.
Friday 5-8pm
Saturday 2-6pm
Sunday 2-6pm / 8pm come pick up a copy!

>Zine presentations

“Sex, rape and culture wars after the coup in Brazil”
A talk about the political situation in Brazil, especially how Dilma’s impeachment will affect women and the LGBT community.

More TBA

Chill zone
Come by to chill, read and chat.

 

FLUFF 2016

2016/06/06

BRUNCH

Filed under: Amsterdam,Workshops — Tags: , — Nica @ 13:34

output_LmSzgg

2016/06/03

Hangoversharing + sewing cafe

Filed under: Amsterdam,Workshops — Tags: , , — Nica @ 14:55

BRUNCH AND SEWING

MKZ>>> Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam

output_Il0dU0

 

photo 1 photo 2

2016/05/12

Hang over sharing + DIY Underwear Workshop

Filed under: Amsterdam,Workshops — Tags: , , — Nica @ 14:18

Hang over sharing is back!!
This time with a super awesome workshop on:
How to Make Underwear from Old T-shirts.

Food will be Seitan wraps.
After party: Slow Worries + Paralympics + Capsular show at OCCII

Bring old t-shirts and your favorite panties to copy the pattern.

Tutorial: HERE

photo

DIYWP

 

 

 

 

 

 

output_kovxpa(1)

2016/04/13

ALERTA ALERTA MAY 6-8 2016

Filed under: Amsterdam,Workshops — Tags: , — Nica @ 19:52

13055081_1339553092737803_8901388715757059073_o

 

Antifascist benefit festival in Amsterdam. Three days of music with 24 bands, stalls, workshops, talks, films, vegan food, kids activities and lots more to be announced in the upcoming months.

Get involved! Perhaps you have a distro or an idea for a workshop? Contact us at alertaalerta@riseup.net

We are fully booked for bands and are not taking anymore requests but thanks to all that have contacted us and wanted to support the festival. We wish we could fit you all in!! You’re welcome to email us and if someone drops out we will keep you in mind.

+++ BANDS +++

SNIFFING GLUE (GER)
Playing straight forward 80’s hardcore punk in your face since 2006 they have released multiple records and toured even more.
But as you read this kind of shit everywhere, just come along to one of our shows and get your ass kicked by punk.” -sniffing glue
We are Sniffing Glue-fuck you!
sniffingglue.de
https://www.facebook.com/sniffinggluepunk/

EFA SUPERTRAMP (UK)
Efa Supertramp is a folk punk singer/songwriter from Wales. Making a name for herself in the underground scene in the UK with her truthful attitude to life and politics. Her songs are angry but uplifting. Efa has been playing gigs since the age of 15 when she started Welsh punk band The Stilletoes. She has since toured all over the UK and Europe, playing in protests, squats, street corners, living rooms, bars and festivals, and has supported punk legends such as The Damned, TV Smith (The Adverts), Viv Albertine (The Slits) and Attila The Stockbroker. After touring Europe last year as a solo artist, experiencing grassroots and DIY projects, Efa was inspired to put on shows and start a label called ‘Afiach’ to release radical Welsh music.
https://www.facebook.com/EfaSupertramp
https://afiach.bandcamp.com/

SPANNER (UK)
Looking forward to UK ska punks SPANNER!! Knock out in-yer-face political punky ska from Bristol, England. They almost exclusively play benefit gigs at grassroots / DIY venues.
“Spanner has been mixing politics and pleasure since around 2000, and we aim to still be at it when it’s time for dancing on the ruins of the empire. We’re taking bookings for the after party now! Our sound is a small contribution to the soundtrack to revolution and we hope to inspire both much dancing and more direct action. We play militant, ska’d up punk that’s not just for entertaining “alternative” consumers or being part of the illusion of rebellion. Punk for us has to be more than noise and more than a hairdo. We want punk and punks to be part of a community in opposition and resistance to this murderous system which leaves everything it touches damaged or dead. We know that with our creativity and determination we can make a new world, and punk is about doing it now! We’d also very much like our music to strike fear into the hearts of capitalists, cops, bosses and politicians everywhere… if only they could hear the words!”
http://spannerintheworks.net/
https://www.facebook.com/spanner.easton/?fref=ts

BRAINDEAD (DE)
Ska/Dub/Punk/Hardcore from Hamburg, Germany.
Braindead set out to play political Punk/Ska/Dub, musically influenced by Bands such as Operation Ivy, P.A.I.N. and Dub Trio (not too mention all the radical Roots Reggae artists), but also Hardcore bands like F-Minus or Spazz. Being true to the DIY fashion of political Punk, they do most of the work like booking, printing shirts or creating artwork for flyers and records themselves or with help from close friends, and have played every thinkable venue from squatted house basements, action camps, boats, youth centers, festivals, and so on. The band is always happy to play benefit gigs for political causes they support.
https://www.facebook.com/braindeadskacore/?fref=ts
http://braindeadpunk.bandcamp.com/

SPRANK (NL)
A subversive folk trio that originated in the Gelderland countryside. Seem to thrive best in cozy living rooms and cozy eetcafes. Shooting up on any street corner with klezmer tinged waltzes filled with critical speeches that bring out the dancing mood!!
https://sprankband.wordpress.com/
https://sprank.bandcamp.com/releases

MINDFRAME (UK)
Originating from South London, formed in 2013. Mindframe are mixing dub, ska, hardcore and punk influences.
https://mindframe.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/mindframe11/?fref=ts
https://soundcloud.com/mindframe-2

ZEX (CAN)
Punk from Ottawa, Canada. In the few years they have existed the band have already toured extensively around the globe including the United States, Malaysia, Indonesia, Singapore, Australia and New Zealand. The Ottawa quartet split the difference between heavy metal guitar action and punk attitude. The band features former Germ Attak member Jo Capitalicide (also of Iron Dogs) on guitar alongside vocalist Gretchen Steel, bassist Gab Sex and drummer Tasha. Can’t wait for their live show!!
http://zexzexzex.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/zexzexzexofficial/timeline
https://www.youtube.com/watch?v=CrGbT07DFTM

JEFFREY LEWIS & LOS BOLTS (US)
Bringing together a nihilistic world view, a self-deprecating sense of introspection and a healthy dollop of absurd humour. Born and raised New Yorker Jeffrey Lewis leads a double-life, as both a comic book writer/artist and a musician. His band also has a multi-faceted existence, restlessly exploring a stylistic swath from contemplative folk narratives to distortion-fueled garage rock to soundscape abstractions and more. They have toured the world, blowing minds all along the way, can’t wait smile emoticon
www.TheJeffreyLewisSite.com
www.Facebook.com/JeffreyLewisBand
https://jeffreylewis.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XW4mBIhAF64
https://www.youtube.com/watch?v=8iU1VtwxGlA

JONESTOWN ALOHA (NL)
Four piece hardcore punk band from Amsterdam. Always ready to put on a tight show. Let yourself be swept away in the maelstrom of punk, hardcore and heavy rock that lowers down when the band are on stage.
https://www.facebook.com/jonestownaloha/?fref=ts
http://jonestownaloha.bandcamp.com/

QELD (UK)
Anarcho hip-hop duo from Bristol, UK, Bob Savage (MC) and Jenre (MC/producer), They have been friends since they were young and have been making music and performing together since 2007. They have played gigs in Bristol, London, Manchester, Milan, Geneva amongst a few for numerous anarchist, antifascist and other radical benefits. After a few years of gigs and pushing music videos online QELD are about to release their debut album Kush Zombies in early 2016. Soulful, golden-era, boom-bap beats. Angry, funny and radical words.
Laugh, dance, fight!
https://www.facebook.com/theQELD
http://theqeld.net/
https://www.youtube.com/watch?v=WkmSoNCiMHY

BUG CENTRAL (UK)
Anarcho punk band straight outta London, England. Formed in 1996, they were staples of the 90s Hackney punk squatter scene. They were really active until 2002 then seemed to have taken a long break before kicking back to life in 2008. They play angry pissed off punk. ” This is one kick ass album! if u like punk. and im not talking about that lame blink 182 punk i mean REAL FUCKING PUNK! “.
https://bugcentral.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Bug-Central-113566775345698/
https://www.youtube.com/watch?v=c2f26yNQaxc

KRANK (DE)
Punk from Hamburg, Germany. Its loud, pissed off and they will be headlining the festival on Sunday night!!
https://www.facebook.com/wirsindkrank/?fref=ts
https://krankpunk.bandcamp.com/

ANSCHLAG (DE)
Deutschpunk from Aachen, Germany. Expect fast, melodic and without compromise punk.
http://anschlag.eu/
https://www.facebook.com/AnschlagPunk/
https://www.reverbnation.com/anschlag3

BIVAK BOYS (NL)
Homegrown talent from the squatted marshland of Amsterdam!!
“Its a shame that producers leave their beats empty!! Thats not what they are meant for, ya know. Empty houses are occupied and in use, I do not see why it would be so different with beats. Empty is empty, we make no such distinctions.” After a long and arduous search through the city streets we managed to track them down and get them on board. They squat empty beats or “KraakRemixes” and they’re squatters, not rappers. They rap in Dutch and English and you are all allowed to sing a long to the beats that without doubt you will already know. Can’t wait for this one!! Goodnight Copyright!!

CISTEM FAILURE (UK)
Anarcha feminist folk punk queers from all over the place, fighting the cisheteropatriarchy one banjo at a time… members include Momma Swift and Roverrr. “We are a travelling Anarchist feminist queer band. We are involved in different political projects/spaces/struggles and try to combine our words with our actions when we can. We play rowdy political banjo folkpunk. We would like to see more non binary peeps, Transfolk, and female asociated people play music, make zines, take the space in male-dominated music scenes that we all deserve to be part of.”
http://cistemfailure.bandcamp.com/releases

THE END OF ERNE (BE)
Punk hc crust from Hellgium!! Being Around For Over 20 Years, Many Changes Of Line Up And Sharing The Stage With All Different Kinds Of Known! But Whats More Important! Unknown! Bands! That Circulated The Punk/Hardcore Scene In HEllgium,HOLland And GerMONEY!! Are here FASTER, STRONGER, CRITICAL And ANGRY! In You’re Face! Punkrawk!
https://www.facebook.com/THE-END-OF-ERNIE-144437752324480/

RATS FROM A SINKING SHIP (UK)
Rapper Lusty’s savvy, often mercilessly funny lyrics make wise observations of bullshit in the news, coupled with Jamie’s chainsaw riffs makes a gripping, searing-hot metal/punk crossover sound that incites the ensuing rebellion that must follow in order to reclaim the world as that of one belonging to individuals and not that of corporations, governments, cult religions, mass ideologies or thinking. Add Tom’s dirty bomb basslines and Rob’s thunderous drum beats, and Rats From a Sinking Ship present bird flickin’, shit kickin’ punk rap.
https://www.youtube.com/watch?v=HzZBP9Xs6Fo
https://www.facebook.com/Rats-From-A-Sinking-Ship-74368437

RATBAG (UK)
Accordion driven high energy fronted ska punk outfit. “The band support numerous causes such as anti-fascist, marine conservation, women’s rights, water aid, squatters’ benefits and are often playing benefit shows to do our bit to help.” Check out RatBag’s debut album ‘Funny Way To Make Ends Meet’.
https://www.facebook.com/RatBag-383986561628374/
https://soundcloud.com/ratbag-3

+++ KIDS PROGRAMME +++
– Kraakopoly; a cooperative live board game to help eachtother prepare to squat a house. Throw the big dice and beware of the police! with Eri Kinderpret
– Paint living art with bacteries from your own body or surroundigs together with Malcolm Kratz
– Kids film screening with some homemade popcorn…
Will be running on Saturday 7th and Sunday 8th afternoon.

+++ WORKSHOPS +++

-Animal 1st aid
Learn how to help your animal friends in case of emergency and to keep them happy and healthy. Please feel free to email us your questions, requests and comments.(Sign up by emailing diyworkshop@riseup.net)

-Beyond Europe
Back to the Future?! Anticapitalist offensive and antifascist resistance. The idea of the workshop is to exchange different experiences of antifascist resistance and to develop an idea of an common, radical offensive of the antiauthoritarian left.
Check: beyondeurope.net

-Cre-Act Sustaining activism.
Supporting the people who are in struggle for justice; A workshop about burnout awareness and prevention. cre-act.net

-Kickboxing.
(Sign up by emailing diyworkshop@riseup.net)

-Krav Maga.

-Women’s Self-defense.

-Bass and Guitar repair.

+++ TALKS +++
-History of Dutch fascism and Antifascism;
A talk covering the past, present and future of the movement.
-Abortion rights / Feminism and Antifascism.
A speaker from New York talking about the importance of destigmatizing abortion and how it affects disfranchised communities the most. Moreover, why it is necessary to include feminism in the antifascist struggle. shoutyourabortion.com
-Anarchist Anti-Deportation Group Utrecht.
“The anarchism of the AAGU is given concrete form in action against the detention and exclusion of the victims of modern nationalism, the prisoners of Fort Nederland.” aagu.nl
-On Ukraine
Starting with a short crash-course on Ukrainian politics, this talk will move on to talk about the far-right in Ukraine. More specifically, it intends to use Ukraine as a case study to reveal a long-standing marriage between (neo)liberalism, imperialism and fascism.
Chris is the author of the book ‘Beeld en werkelijkheid achter de informatieoorlog’, where he explores the influence of the West and Russia in Ukraine’s civil war. He shows that a critical stance towards the West does not have to go along with an apology for Russia.
-No Child on the Side.
Little is known about it, but there are over a thousand refugee children with their parents living for years in so-called ‘family locations’ in the Netherlands, under the constant threat of deportation: every week, several families are arrested by the border police just before dawn and transferred to family prison Camp Zeist to be deported from there. Arrest, detention, deportation and disappearance of peers: these are very traumatic experiences for the children and young people in family locations.
“No child to the side!” organizes two demo tours in May to protest together with the refugees for an honest and unconditional Children’s Amnesty Regulation and to stop arrests, detention and deportation.
-Anarchist Vrije Bond.
The Vrije Bond (Free Union) is a group of people who are trying to build a different society: a society without hierarchies, without oppression and without exploitation of humans, animals and the environment; an anarchist society in which we deal with each other on a basis of equality. The members of the Vrije Bond are all working in their own way, in their own city, neighborhood, job or action group, to create such a society. They are doing this through direct action, by organizing discussions, writing articles or supplying information. The Vrije Bond serves as a platform to meet each other, to exchange experiences, to develop theory and strategies, but also to organize activities and to support them.
-“Ang Martir Kong Anak”
(My Martyred Son)
A 13-minute documentary video by AlterMidya (Philippines).
A drought, failed crop, hunger and government neglect pushed farmers to barricade the main highway in Kidapawan. North Cotabato (Philippines) last March 30, 2016. Darwin Sulang (23 years old) and his family joined the protest action with other starving peasant families. Many brought along small children and elderly members of their communities. They demanded the release of 15,000 sacks of rice that was promised to them as calamity aid months ago by the local government. They also asked for farm subsidies to help them recover from their failed crop.
Last April 1, the government sent police and Special Weapons and Tactics (SWAT) personnel to break up the barricade. While the peasants were negotiating to be allowed to continue their protest, the police charged with clubs and shields. The farmers tried to push the charging police back by throwing stones. The SWAT started firing their automatic rifles. The farmers were forced to retreat to a nearby church compound. The attack left at least two persons dead, more than a hundred injured, and more than 70 arrested for allegedly assaulting the police. Darwin was reported missing after the attack. His family found him dead in a morgue two days after the attack.
The farmers’ protest drew the support of different sectors in the Philippines and in other countries. Unfazed by the brutal dispersal of their fellow farmers, thousands of peasants launch similar actions with the same demands in the region: “Food Not Bullets!”

 

+++ ACTIVITIES +++

-DOOMSDAY Bike Jousting
in the Vondel park, anarcho-punk Mexican bike crew. doomsday.mx

-Screen Printing.
Bring fabric, t-shirts or anything else you like to print it on! We’ll have 10 different designs and 3 different paint colors for you to pick from.

-Sewing.
All the patches you screen print yourself or get from the bands, you can sew on right away. Do you have a stash of patches you never get around to work on? Bring those as well. It’s DIY! So you can also learn how to use a sewing machine.

-Tattoos.
Get a tattoo from one of the 4 different artists we invited!

+++FILMS+++

+++ STALLS+++

More to follow, watch this space!!

Older Posts »

Powered by R*