May 9: Seed/plant exchange & Lecture

2015 -International year of Soils

14: 00 Seed and plant exchange.

15:00 Lecture by Primož Turnšek on micro organisms in the soil and how to improve the health of your soil.

15: 45 Workshop for children.

 

podruznica_cover_page_maj_2015_exported

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
▲ Izmenjava Sadik (in semen)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kako? Zelo preprosto – na kraj dogodka prinesite aktualne sadike, ki bi jih radi zamenjali s tistimi, ki jih še nimate. Sadike (ali semena) naj bodo domačih, avtohtonih sort zelenjadnic, sadnega drevja, zelišč, začimb ipd. Po potrebi in zaželjeno je, da jih tudi označite – dopišete leto, sorto, kraj kjer je seme zorelo.
Na izmenjavi sadik se sadik (in semen) ne prodaja! Če svojih sadik nimate, se potrudite, da jih tako ali drugače dobite – lahko si jih npr. izposodite. Možnosti je dandanes veliko, če ste doma tudi v virtualnem svetu pa še več (namig: blogi, fb skupine ipd, kjer se menja in izposoja semena)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
▲ Predavanje o življenju v tleh in o izboljšavi prsti
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Primož Turnšek je mikrobiolog in permakulturni učitelj, njegova največja strast je razumevanje narave. Znanje mikrobiologije združuje s permakulturo in ga poizkuša tudi praktično uporabiti. Na svojem predavanju (na katerem boste lahko tudi kaj vprašali) bo predstavil življenje v tleh, kakšen je njegov pomen za rodovitnost in kaj lahko naredimo, da to življenje vzpodbudimo tudi v lastnem vrtu. Zaupal nam bo tudi nekaj receptov čarobnih zvarkov polnih življenja, kot je npr. bokaši, povedal nam bo kako lahko doma gojimo mikorizne glive in kaj je to korejsko naravno kmetovanje.

Podružnica se s tem predavanje pridružuje mednarodni iniciativi za ohranjanje tal in seveda Mednarodnemu letu tal 2o15.
#SoilSupporter #IPD2015 #IYS2015

[ob 15:00]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
▲ Mednarodno leto tal 2015
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Združeni narodi so 20. decembra 2013 na svojem 68. zasedanju razglasili leto 2015 za Mednarodno leto tal.

Srečujemo se z naraščanjem svetovnega prebivalstva, s tem pa tudi potreb po naravnih virih. Po drugi strani so posledice klimatskih sprememb hude. Dezertifikacija je izraz, ki zajema mnoge vrste degradacij, ki so neposredno povezane s tlemi. Erozije, zaslanjanje, suše, pozidave…. in mnogi drugi procesi in njihove posledice zmanjšujejo ali uničujejo tla, s tem pa tudi možnosti za življenje na kopnem. Hrana je le del ‘te zgodbe’. Tla so v središču vseh okoljskih procesov. Čiščenje voda, skladiščenje ogljika, kroženje snovi in energije, so habitat z izjemno biotsko pestrostjo. Tla so bistven del okolja. Degradacija tal je degradacija okolja. Tla so bila v preteklosti zapostavljena. Spoznanja o njihovem pomenu se širše uveljavljajo šele v zadnjih letih. Pomembno je, da spoznanja o pomenu tal spremenijo naša ravnanja in jih usmerijo v boljše varovanje in trajnostno gospodarjenje s tem naravnim virom.

Osnovni namen aktivnosti v okviru Mednarodnega leta tal je osveščanje, ki naj bi pripeljalo v boljšemu ravnanju s tlemi.

Aktivnosti pod okrijlem FAO izvaja Global Soil Partnership (GSP) – prostovoljno združenje vladnih, nevladnih in strokovnih organizacij, ki si prizadeva za ohranjanje zdravih in produktivnih tal.

(tekst – vir: Pedološko društvo Slovenije | http://www.pds.si/)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
▲ Kača Kačurda in čarobni podzemni svet | Delavnica za otroke
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Radovedna Kača Kačurda si tudi tokrat ni dala miru, padla je v krtino in se znašla čisto sama v temi… Tako je sprva mislila, a kaj kmalu je ugotovila, da temu ni tako. Kar naenkrat je okrog nje začelo vse gomazeti in majhen navihan glasek jo je pozdravil ”Kačrda kaj pa ti tukaj delaš…”

Z otroci bomo raziskovali življenje v prsti. Dragi starši, vaše otroke bomo fajn umazali s spomladansko migetajočo prstjo!

Delavnico za otroke vodi akademska kiparka Ana Žerjal, včasih ji bo na pomoč priskočila Maja, ki bo krotila deževnike.

Podružnica se s to delavnico pridružuje mednarodni iniciativi za ohranjanje tal in seveda Mednarodnemu letu tal 2o15.
#SoilSupporter #IPD2015 #IYS2015

[ob 15:45]

 

Tags: ,

Comments are closed.